หมู่บ้านหนองมัง ต.โนนกลาง จ.อุบลราชธานี เป็นหนึ่งในพื้นที่ทำการเกษตรที่เป็นตกเป็นทาสของการใช้สารเคมี และยาฆ่าแมลงจำนวนมหาศาล เหมือนเกษตรกรทั่วไป แต่วันนี้พวกเขาเลือกที่จะปฏิเสธการทำนาเคมี หันมาช่วยกันพลิกฟื้นผืนดินแห่ง “หมู่บ้านหนองมัง” ให้กลายเป็นแหล่ง “เกษตรอินทรีย์” อันเลื่องชื่อของจังหวัดอุบลราชธานี แต่กว่าจะมาถึงวันนี้ พวกเขาต้องฝ่าฟันอุปสรรคและความยากลำบากมาอย่างไรบ้าง

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,