เพื่อไขข้อสงสัยนับพันปีของมนุษย์ว่าส่วนที่ย่อยที่สุดของสิ่งต่าง ๆ ทั้งในตัวและรอบตัวนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไร ทำไม่นักวิทยาศาสตร์จึงเรียกสิ่งนี้ว่า “อนุภาคมูลฐาน”

 

Tags: , , , , , , , , ,