แชร์ประสบการณ์ สร้างแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพ สาย Robotics โดย ดร. มหิศร ว่องผาติ CEO / HiveGround Robotics Co.,Ltd.

 

Tags: , , , , , , , , , , ,