เรียนรู้ แนวคิด ทัศนคติ การปรับตัวในการทำงาน และทักษะที่มีความจำเป็นในยุค Digital Transformation โดย อาจารย์แมนรัตน์ ประดิษฐ์วงศ์สิน ที่ปรึกษาอาวุโสและวิทยากร บริษัทแพคริม ดำเนินรายการโดย คุณอภิวัฒน์ ปุญญฤทธิ์

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,