ดร.นำชัย ชีววิวรรธน์ ผู้แปลหนังสือ Sapiens เป็นภาษาไทย ประวัติย่อมนุษยชาติ ที่ได้รับการยกย่องเป็นหนังสือดีแห่งศตวรรษที่ 21 จะมาแชร์ประสบการณ์ กว่าจะมาเป็นวันนี้ ต้องทำอย่างไรบ้าง ทักษะที่ได้ฝึกฝน ในช่วงวัยต่างๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับผู้สนใจอาชีพ นักสื่อสารวิทยาศาสตร์ (Science Communicator) ดำเนินรายการโดย ดร.สมชาย เรืองเพิ่มพูล

 

Tags: , , , , , , , , , , , , ,