เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับสายงาน และหน้าที่ของ Data Scientist ในองค์กร รวมถึงการนำ Data Science มาประยุกต์ใช้กับงานด้านการลงทุนอย่างง่ายๆ โดย คุณสรทรรศน์ ศิริรัตนจักริน Data Scientist /Freshket และคุณธนพัฒน์ คำใสอินทร์ Data Scientist / Finnomena

 

Tags: , , , , , , , , , , ,