การจัดการพลังงาน คือ หัวใจของเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เพื่อให้เกิดของเสียน้อยที่สุด ส่งเสริมการใช้ซ้ำ : Open house เปิดบ้าน สวทช. ตอนที่ 3

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดงานวิจัย และ เทคโนโลยี ที่น่าลงทุนในอุตสาหกรรมพลังงาน ให้ผู้ประกอบการเลือกรับปรับใช้ในงานประชุมวิชาการประจำปี สวทช. NAC2021 สนใจงานวิจัย ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ opennstda@nstda.or.th หรือ โทร 02-5647000
#สวทช #NAC2021 #อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย #energy #innovation

01.20 แบตเตอรี่ลิเที่ยมไอออน แบตเตอรี่สำหรับอนาคต
04.19 การประกอบแพคแบตเตอรี่
06.50 โซล่าเซลล์เพื่อการใช้งานเฉพาะทาง
08.40 การตรวจคัดกรองโซล่าเซลใช้แล้วก่อนนำกลับมาใช้ซ้ำ
12.00 การตรวจสุขภาพมอเตอร์
16.25 การเพิ่มมูลค่าน้ำมันปาล์ม
20.10 การใช้ประโยชน์จากชีวมวลและคาร์บอน

 

Tags: , , , , , , , , , ,