อุตสาหกรรมอาหาร คือ ธุรกิจที่มีการปรับตัวเร็ว และมีการแข่งขันสูง นวัตกรรมจะเป็นคำตอบในการสร้างความแตกต่าง : Open house เปิดบ้าน สวทช. ตอนที่ 2

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดงานวิจัย และ เทคโนโลยี ที่น่าลงทุนในอุตสาหกรรมอาหารให้ผู้ประกอบการเลือกรับปรับใช้ในงานประชุมวิชาการประจำปี สวทช. NAC2021 สนใจงานวิจัย ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ opennstda@nstda.or.th หรือ โทร 02-5647000

01.47 เมืองนวัตกรรมอาหาร
03.57 การวิจัยและพัฒนาอาหารให้มีคุณภาพสูงและลดต้นทุนการผลิต
05.40 Future Food Lab / Food & Feed Innovation Center
09.27 โรงงานต้นแบบชีวกระบวนการ
13.53 ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ
20.20 ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรมการพัฒนาเครื่องจักรด้านอาหาร
24.18 การพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพ อาหารปลอดกลูเตน เนื้อสัตว์จากโปรตีนพืช เครื่องดื่มเจลโปรตีนสูง
30.20 บรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้

 

Tags: , , , , , , , , ,