รายการ Science News ในตอนนี้จะนำเสนองานวิจัยทางฟิสิกส์ ที่ทำการวิจัยเพื่อพัฒนาสารเคลือบพื้นผิว ที่มีคุณสมบัติช่วยลดการระเบิดของวัสดุที่มีความร้อนมากที่มีการสัมผัสกับของเหลว ซึ่งสารเคลือบผิวชนิดนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ ในการป้องกันการระเบิดของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ติดตามหาคำตอบได้ว่า วัสดุนี้คืออะไร และช่วยลดปัญหาการระเบิดของวัสดุที่มีความร้อนได้อย่างไร

จากนั้นจะนำท่านไปพบกับเรื่องราวของงานวิจัยที่ค้นพบไวรัส ที่มีความสามารถในการกำจัดแบคทีเรียที่ทำให้เกิดสิว ซึ่งความรู้ที่ได้จากงานวิจัยนี้ อาจจะนำไปใช้ในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์กำจัดสิว ที่มีประสิทธิภาพ สูง แต่ไม่เกิดอันตรายกับผู้ใช้ได้ในอนาคต ปิดท้ายด้วยงานวิจัยที่ค้นพบแบคทีเรีย ที่มีคุณสมบัติทนต่อโลหะหนักหรือทอง สามารถกินสารละลายทองแล้วแปรสภาพเป็นของแข็งหรือก้อนทองคำได้

 

Tags: , , , , , ,