The White House Science Fair 2013
เมื่อทำเนียบขาวได้จัดงาน The White House Science Fair เปิดบ้านต้อนรับนักวิทยาศาสตร์และนักวิศวกรรุ่นเยาว์ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556 โดยมีตัวแทนเยาวชนกว่า 100 คนจาก 40 มลรัฐเข้าร่วมงาน มีการจัดแสดงโครงงานทางวิทยาศาสตร์จำนวน 45 โครงงาน ถือได้ว่าเป็นเวทีที่แสดงผลงาน ความรู้ และความสามารถ

ของนักวิทยาศาสตร์ และเยาวชนคนรุ่นใหม่ ที่น่าสนใจงานหนึ่งของประเทศสหรัฐอเมริกา


รหัสผ่านอัจฉริยะ
ในปัจจุบันเราจะต้องเกี่ยวข้องกับมาตรการรักษาความปลอดภัยโดยใช้รหัสผ่าน เพื่อเข้าถึงข้อมูล ระบบ หรือบริการเฉพาะบุคคล แต่พบว่ารหัสผ่านปัจจุบันยังมีจุดอ่อน เนื่องจากมนุษย์ไม่เก่งเรื่องการจดจำรหัสยากๆ หรือรหัสผ่านที่มีความซับซ้อน ทำให้หลายคนตั้งรหัสผ่านด้วยชุดอักษรง่ายๆ และเป็นจุดอ่อนให้สามารถถูก

ขโมยรหัสผ่านได้ จากปัญหาดังกล่าวนี้ บริษัทโมโตโรล่าได้นำเสนอแนวทางการใช้วิตามินตรวจสอบตัวตน และรอยสักอิเล็กทรอนิกส์ ในการตรวจสอบตัวตน แทนการจำรหัสผ่านแบบเดิมๆ


“ดีท็อกซ์” ดีจริงหรือไม่?
หลายคนเชื่อว่าการทำดีท็อกซ์ เพื่อล้างสารพิษที่สะสมอยู่ออกจากร่างกาย จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรค ทำให้มีสุขภาพดีขึ้น และผิวพรรณสดใสมากขึ้น และหลายคนอาจจะสงสัยว่าการทำดีท็อกซ์นั้นจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพจริงๆ หรือไม่นั้น รายการ Science News ตอนนี้จะมีคำตอบมาให้ครับ

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,