พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน เรียนรู้วิทยาศาสตร์ของข้าวกับเยาวชนในพื้นที่อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

สวทช. ร่วมกับ มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับโรงเรียนในอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ผ่านกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เรื่องข้าว ผู้สนใจติดตามได้ทาง www.nstda.or.th/sciencecamp

continue reading »