• ชาววิทย์ชิดชาวบ้าน ตอน นวัตกรรมจากนาโนซิงค์ออกไซด์

  ชาววิทย์ชิดชาวบ้าน ตอน นวัตกรรมจากนาโนซิงค์ออกไซด์

  นาโนซิงค์ออกไซด์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จาก กระบวนการเปลี่ยนขนาดอนุภาคซิงค์ออกไซด์ ให้มีขนาดเล็กลง อยู่ในระดับอนุภาคนาโนเมตร สามารถป้องกันรังสี UV-A และ UV-B ต้านทานแบคทีเรีย (Anti-bacteria) ระงับกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ นำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้

  continue reading »

   
   
 • ชาววิทย์ชิดชาวบ้าน ตอน บ้านหลังใหม่ นวัตกรรมนาโน

  ชาววิทย์ชิดชาวบ้าน ตอน บ้านหลังใหม่ นวัตกรรมนาโน

  ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีไม่เคยหยุดนิ่ง การพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา และคงไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้ว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่นี้เอง ทำให้เกิดสิ่งใหม่ๆ ซึ่งมีคุณสมบัติที่เหนือกว่า เป็นประโยชน์ต่อการนำไปประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวาง นาโนเทคโนโลยี คลื่นแห่งเทคโนโลยีลูกใหม่ที่เกิดขึ้นมา และเป็นเทคโนโลยีที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้เป็นอย่างดี

  continue reading »

   
   
 • ชาววิทย์ชิดชาวบ้าน ตอน นวัตกรรมธรรมชาติ แม่แบบนาโน

  ชาววิทย์ชิดชาวบ้าน ตอน นวัตกรรมธรรมชาติ แม่แบบนาโน

  กระแสนาโนเทคโนโลยี เริ่มมีบทบาทในประเทศไทยมาได้ประมาณ 4 – 5 ปีแล้ว และกำลังถูกพัฒนาขึ้น ก่อนอื่นเรามารู้จักกันว่า นาโนคืออะไร นาโนคือ หน่วยวัดที่มีขนาดเล็กมาก 1 นาโนเมตร เท่ากับเศษหนึ่งส่วนพันล้านเมตร และนวัตกรรมนาโน มีอยู่ในธรรมชาติ โดยที่เราอาจไม่ได้สังเกต แต่นักวิทยาศาสตร์สังเกต จึงเป็นที่มาของ ชาววิทย์ชิดชาวบ้าน ตอน นวัตกรรมธรรมชาติแม่แบบนาโน

  continue reading »