การบรรยายในหัวข้อ “นวัตกรรมน้ำยาง ParaFIT เพื่อผลิตหมอนและที่นอนจากน้ำยางธรรมชาติ” โดยนักวิจัยจากทีมวิจัยวัสดุยางและการขึ้นรูปขั้นสูง กลุ่มวิจัยนวัตกรรมการแปรรูปยาง ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สวทช. วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562

 

Tags: , , , , , , , , , , ,