• Science News – 2012/10/08

  Science News – 2012/10/08

  รายการ Science News ในตอนนี้จะนำทุกท่านไปรู้จักกับระบบการติดตามผู้ที่ไปช็อปปิ้งในห้างสรรพสินค้า โดยใช้เทคโนโลยีการติดตามตำแหน่งของโทรศัพท์มือถือของผู้ใช้ เทคโนโลยีนี้ทำงานอย่างไร มีประโยชน์กับใคร อย่างไร ติดตามหาคำตอบได้ในรายการตอนนี้ครับ

  continue reading »

   
   
 • Science News – 2012/09/03

  Science News – 2012/09/03

  รายการ Science News ในตอนนี้ จะนำเรื่องราวความก้าวหน้า ในการถอดรหัสพันธุกรรมของมะเขือเทศมาเล่าสู่กันฟัง นักวิทยาศาสตร์จะทำอย่างไร และเมื่อถอดรหัสพันธุกรรมได้แล้วจะเกิดประโยชน์อย่างไร ติดตามหาคำตอบได้ครับ หลายๆ คนคงรู้จักกับตัวการ์ตูนญี่ปุ่นยอดฮิตอย่างโดราเอม่อน แต่ใครจะรู้บ้างว่ามือของโดราเอม่อนนั้น เป็นที่สนใจของนักวิจัย ถึงขนาดนำไปวิจัยและพัฒนาเป็นแขนกล ที่สามารถหยิบจับสิ่งของได้หลายขนาด หลายรูปทรง มาดูกันว่ากลไกเบื้องหลังการทำงานของแขนกลโดราเอม่อน ที่ถูกพัฒนาขึ้นมานี้จะเป็นอย่างไร และเจ้าแขนกลนี้สามารถนำมาทำประโยชน์ได้อย่างไร ปิดท้ายด้วยการแนะนำเว็บไซต์ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ที่เป็นแหล่งรวบรวมความรู้ทางวิทยาศาสตร์มากมายหลายแขนง

  continue reading »

   
   
 • ชาววิทย์ชิดชาวบ้าน ตอน โครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อสุขภาพที่ดีกว่า

  ชาววิทย์ชิดชาวบ้าน ตอน โครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อสุขภาพที่ดีกว่า

  ความร่วมมือนำร่องโครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพที่ดีกว่า เกิดจากความร่วมมือของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ ไบโอเทค สวทช. โดยเริ่มโครงการฯจากการอบรมครูแกนนำระดับมัธยมต้น/ปลายจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อให้ความรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอนามัย

  continue reading »

   
   
 • ชาววิทย์ชิดชาวบ้าน ตอน ชุมชนวิทยาศาสตร์ วิถีแห่งความพอเพียง

  ชาววิทย์ชิดชาวบ้าน ตอน ชุมชนวิทยาศาสตร์ วิถีแห่งความพอเพียง

  รายการนำเสนอชุมชนวิทยาศาสตร์ ป่าหัวไร่ปลายนา หมู่บ้านสมบูรณ์ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ ซึ่งชาวบ้านในชุมชนสามารถอยู่อย่างพึ่งตนเองได้ และใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับชุมชน เพื่อนำทรัพยาการที่มีในชุมชนมาก่อให้เกิดประโยชน์

  continue reading »