• Science News – 2012/11/05

  Science News – 2012/11/05

  รายการ Science News ในตอนนี้จะพาท่านผู้ชมไปพบกับงานวิจัยที่นำว่าวโบราณ มาติดเซ็นเซอร์ เพื่อใช้ในการตรวจสอบระดับมลภาวะในอากาศ ที่สำคัญ โครงการนี้เป็นโครงการที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ไปสู่ประชาชน นักวิจัยเขาทำอย่างไร จะมีวิธีในการแสดงผลของระดับมลภาวะด้วยวิธีใด และประชาชนจะมีส่วนร่วมกับโครงการนี้อย่างไร โปรดติดตามหาคำตอบได้ในรายการ

  continue reading »

   
   
 • Science News – 2012/11/02

  Science News – 2012/11/02

  รายการ Science News ในตอนนี้ จะนำท่านไปพบกับงานวิจัย เพื่อการแก้ไขปัญหาการแห้งและอุดตันของหมึกพิมพ์อิงค์เจ็ต โดยใช้วิศวกรรมเลียนแบบธรรมชาติ ซึ่งเป็นการเลียนแบบวิธีการหลั่งน้ำตาในมนุษย์ วิธีการแก้ไขปัญหานี้เขาทำอย่างไร และสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องหมึกพิมพ์อิงค์เจ็ต แห้งและอุดตันได้จริงหรือไม่ ติดตามหาคำตอบได้ในรายการครับ

  continue reading »

   
   
 • Science News – 2012/10/31

  Science News – 2012/10/31

  รายการ Science News ในตอนนี้จะนำเสนองานวิจัยทางฟิสิกส์ ที่ทำการวิจัยเพื่อพัฒนาสารเคลือบพื้นผิว ที่มีคุณสมบัติช่วยลดการระเบิดของวัสดุที่มีความร้อนมากที่มีการสัมผัสกับของเหลว ซึ่งสารเคลือบผิวชนิดนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ ในการป้องกันการระเบิดของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ติดตามหาคำตอบได้ว่า วัสดุนี้คืออะไร และช่วยลดปัญหาการระเบิดของวัสดุที่มีความร้อนได้อย่างไร

  continue reading »

   
   
 • Science News – 2012/10/29

  Science News – 2012/10/29

  รายการ Science News ในตอนนี้จะนำเสนองานวิจัย ที่ทำการศึกษาถึงลักษณะการก่อตัว รูปทรง และอานุภาพการทำลายล้างของคลื่นยักษ์สึนามิ ซึ่งงานวิจัยนี้ทำให้เราเข้าใจปัจจัย ที่จะทำให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิ และสามารถนำความรู้ไปวิจัยต่อยอด เพื่อพัฒนาระบบเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพได้ในอนาคต

  continue reading »

   
   
 • Science News – 2012/10/26

  Science News – 2012/10/26

  รายการ Science News ในตอนนี้ จะนำท่านไปพบกับงานวิจัย ที่ศึกษารูปแบบ และวิธีการสร้างใยของแมงมุม ที่มีความแข็งแรงมาก ซึ่งความแข็งแรงที่ว่านี้ ทำให้นักวิจัยสนใจศึกษาถึงวิธีการในการปั่นเส้นใยของแมงมุม เพื่อที่จะนำความรู้ดังกล่าว ไปพัฒนาต่อเป็นกาว หรือวัสดุยึดติดทางการแพทย์ที่มีคุณภาพมากขึ้นในอนาคต

  continue reading »