• Science News – 2012/10/12

  Science News – 2012/10/12

  รายการ Science News ในตอนนี้ จะนำท่านไปรู้จักกับหลายๆ งานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสื่อมสมรรถภาพของสมองในคน เช่น ถ้าผู้สูงอายุนั้นมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นมาก ก็จะมีโอกาสเป็นโรคสมองเสื่อมได้น้อยกว่าคนปกติ หรือถ้าผู้สูงอายุที่สามารถพูดได้มากกว่าหนึ่งภาษา ก็จะมีโอกาสเป็นโรคสมองเสื่อมได้ช้าลงประมาณ ๕ ปี นอกจากนี้จะมีปัจจัยอื่นๆ อีกหรือไม่ ที่มีผลต่อการเสื่อมสมรรถภาพของสมอง ติดตามหาคำตอบได้ครับ

  continue reading »

   
   
 • Science News – 2012/10/10

  Science News – 2012/10/10

  รายการ Science News ในตอนนี้จะนำทุกท่านไปพบกับงานวิจัย ที่มีเป้าหมายในการหาคำตอบว่า ระหว่างเสือชีต้า ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นสัตว์บก ที่วิ่งเร็วที่สุดในโลก กับนักวิ่งลมกรดที่วิ่งเร็วที่สุดในโลก ใครจะวิ่งได้เร็วกว่ากัน จากนั้นเราจะไปดูกันว่าเทคโนโลยีปัจจุบันทำให้รถมีความเฉลียวฉลาด จนเรียกได้ว่าฉลาดกว่าคนขับได้อย่างไร

  continue reading »

   
   
 • Science News – 2012/10/08

  Science News – 2012/10/08

  รายการ Science News ในตอนนี้จะนำทุกท่านไปรู้จักกับระบบการติดตามผู้ที่ไปช็อปปิ้งในห้างสรรพสินค้า โดยใช้เทคโนโลยีการติดตามตำแหน่งของโทรศัพท์มือถือของผู้ใช้ เทคโนโลยีนี้ทำงานอย่างไร มีประโยชน์กับใคร อย่างไร ติดตามหาคำตอบได้ในรายการตอนนี้ครับ

  continue reading »

   
   
 • Science News – 2012/09/03

  Science News – 2012/09/03

  รายการ Science News ในตอนนี้ จะนำเรื่องราวความก้าวหน้า ในการถอดรหัสพันธุกรรมของมะเขือเทศมาเล่าสู่กันฟัง นักวิทยาศาสตร์จะทำอย่างไร และเมื่อถอดรหัสพันธุกรรมได้แล้วจะเกิดประโยชน์อย่างไร ติดตามหาคำตอบได้ครับ หลายๆ คนคงรู้จักกับตัวการ์ตูนญี่ปุ่นยอดฮิตอย่างโดราเอม่อน แต่ใครจะรู้บ้างว่ามือของโดราเอม่อนนั้น เป็นที่สนใจของนักวิจัย ถึงขนาดนำไปวิจัยและพัฒนาเป็นแขนกล ที่สามารถหยิบจับสิ่งของได้หลายขนาด หลายรูปทรง มาดูกันว่ากลไกเบื้องหลังการทำงานของแขนกลโดราเอม่อน ที่ถูกพัฒนาขึ้นมานี้จะเป็นอย่างไร และเจ้าแขนกลนี้สามารถนำมาทำประโยชน์ได้อย่างไร ปิดท้ายด้วยการแนะนำเว็บไซต์ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ที่เป็นแหล่งรวบรวมความรู้ทางวิทยาศาสตร์มากมายหลายแขนง

  continue reading »

   
   
 • ชาววิทย์ชิดชาวบ้าน ตอน โครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อสุขภาพที่ดีกว่า

  ชาววิทย์ชิดชาวบ้าน ตอน โครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อสุขภาพที่ดีกว่า

  ความร่วมมือนำร่องโครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพที่ดีกว่า เกิดจากความร่วมมือของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ ไบโอเทค สวทช. โดยเริ่มโครงการฯจากการอบรมครูแกนนำระดับมัธยมต้น/ปลายจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อให้ความรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอนามัย

  continue reading »