• Science News – 2012/10/15

  Science News – 2012/10/15

  รายการ Science News ในตอนนี้ จะแนะนำงานวิจัยที่เกี่ยวกับประโยชน์ของน้ำมันมะพร้าว ที่มีเอนไซม์ในการช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย ที่เป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดโรคฟันผุในเด็ก และด้วยคุณสมบัตินี้ของน้ำมันมะพร้าว เรามาติดตามกันต่อว่า นักวิจัยจะสามารถนำไปพัฒนาต่อเป็นอะไร ที่มีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ได้อีกในอนาคต

  continue reading »

   
   
 • ชาววิทย์ชิดชาวบ้าน ตอน สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ ฝ่าวิกฤตด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  ชาววิทย์ชิดชาวบ้าน ตอน สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ ฝ่าวิกฤตด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  การจัดงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2552 มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และผลงานวิจัยที่พัฒนาขึ้นภายใต้การสนับสนุนหรือดำเนินการโดย สวทช. โดยหวังให้เกิดการนำผลงานวิจัยไปต่อยอด และสร้างประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

  continue reading »

   
   
 • Science News – 2012/10/12

  Science News – 2012/10/12

  รายการ Science News ในตอนนี้ จะนำท่านไปรู้จักกับหลายๆ งานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสื่อมสมรรถภาพของสมองในคน เช่น ถ้าผู้สูงอายุนั้นมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นมาก ก็จะมีโอกาสเป็นโรคสมองเสื่อมได้น้อยกว่าคนปกติ หรือถ้าผู้สูงอายุที่สามารถพูดได้มากกว่าหนึ่งภาษา ก็จะมีโอกาสเป็นโรคสมองเสื่อมได้ช้าลงประมาณ ๕ ปี นอกจากนี้จะมีปัจจัยอื่นๆ อีกหรือไม่ ที่มีผลต่อการเสื่อมสมรรถภาพของสมอง ติดตามหาคำตอบได้ครับ

  continue reading »

   
   
 • Science News – 2012/10/10

  Science News – 2012/10/10

  รายการ Science News ในตอนนี้จะนำทุกท่านไปพบกับงานวิจัย ที่มีเป้าหมายในการหาคำตอบว่า ระหว่างเสือชีต้า ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นสัตว์บก ที่วิ่งเร็วที่สุดในโลก กับนักวิ่งลมกรดที่วิ่งเร็วที่สุดในโลก ใครจะวิ่งได้เร็วกว่ากัน จากนั้นเราจะไปดูกันว่าเทคโนโลยีปัจจุบันทำให้รถมีความเฉลียวฉลาด จนเรียกได้ว่าฉลาดกว่าคนขับได้อย่างไร

  continue reading »

   
   
 • Science News – 2012/10/08

  Science News – 2012/10/08

  รายการ Science News ในตอนนี้จะนำทุกท่านไปรู้จักกับระบบการติดตามผู้ที่ไปช็อปปิ้งในห้างสรรพสินค้า โดยใช้เทคโนโลยีการติดตามตำแหน่งของโทรศัพท์มือถือของผู้ใช้ เทคโนโลยีนี้ทำงานอย่างไร มีประโยชน์กับใคร อย่างไร ติดตามหาคำตอบได้ในรายการตอนนี้ครับ

  continue reading »