• Science Guide ตอน เที่ยวสกลนคร

  Science Guide ตอน เที่ยวสกลนคร

  รายการ Science Guide ในตอนนี้จะนำทุกท่านไปท่องเที่ยว พร้อมเรียนรู้เรื่องราวทางวิทยาศาสตร์กันที่จังหวัดสกลนคร เริ่มต้นด้วยการไปเที่ยวชมอุทยานบัวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย จากนั้นไปศึกษาภูมิปัญญาการย้อมผ้าด้วยครามธรรมชาติ และไปชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมฝรั่งเศสผสมเวียดนามของเรือนโบราณอายุร้อยปี

  continue reading »

   
   
 • Science Guide ตอน วิทย์ในวัด

  Science Guide ตอน วิทย์ในวัด

  รายการ Science Guide ในวันหยุดวิสาขบูชานี้ จะนำทุกท่านไปเที่ยวชมความงามของวัดโพธิ์ หรือวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวงชั้นเอก และเป็นวัดประจำรัชกาลที่ ๑ แห่งราชวงศ์จักรี วัดโพธิ์เป็นแหล่งรวมสรรพศิลป์ สรรพศาสตร์ เปรียบเป็นมหาวิทยาลัยเปิดแห่งแรกของประเทศไทย

  continue reading »