• ชาววิทย์ชิดชาวบ้าน ตอน เติมเต็มเทคโนโลยีขาเทียม

  ชาววิทย์ชิดชาวบ้าน ตอน เติมเต็มเทคโนโลยีขาเทียม

  งานวิจัยการพัฒนาข้อเข่าขาเทียมแบบสี่จุดหมุนเฉลิมพระเกียรติ เกิดขึ้นจากความร่วมมือของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กับศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ และบริษัทแฮลเซี่ยนเมทอล จำกัด เพื่อช่วยเหลือผู้พิการให้กลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติ

  continue reading »

   
   
 • ชาววิทย์ชิดชาวบ้าน ตอน อิเล็กทรอนิกส์ใหม่ สายพันธุ์นาโน

  ชาววิทย์ชิดชาวบ้าน ตอน อิเล็กทรอนิกส์ใหม่ สายพันธุ์นาโน

  นาโนเทคโนโลยีเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการสร้าง สังเคราะห์วัสดุ หรือ ผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดเล็กมากในระดับ 0.1 ถึง 100 นาโนเมตร ที่ตอนนี้กำลังเข้ามาสู่ชีวิตประจำวันของเราอย่างรวดเร็ว เนื่องจากเทคโนโลยีระดับนาโนกำลังจะเข้าไปมีบทบาทในการพัฒนาการผลิตสิ่งของเครื่องใช้ อุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆ โดยนาโนอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งก็คือ การประยุกต์ใช้นาโนเทคโนโลยี เพื่อทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ และทำงานด้วยประสิทธิภาพสูง

  continue reading »

   
   
 • ชาววิทย์ชิดชาวบ้าน ตอน มหัศจรรย์ ถุงพลาสติกคัดเลือกแสง

  ชาววิทย์ชิดชาวบ้าน ตอน มหัศจรรย์ ถุงพลาสติกคัดเลือกแสง

  สำหรับเกษตรกรผู้ผลิตแล้วคงไม่มีอะไรสำคัญไปกว่า ผลผลิตที่ลูกโต ผิวสวย เพื่อเวลานำไปขายจะได้ราคาดีนั่นเอง แต่จะมีวิธีใดบ้างที่จะช่วยให้ผลผลิตไม่โดนรบกวนจากศัตรูพืช หรือโรคต่างๆ รวมทั้งได้รับแสงที่เหมาะสมและมีประโยชน์เพียงพอต่อการเจริญเติบโต คำตอบอยู่ในรายการชาววิทย์ชิดชาวบ้าน ตอน มหัศจรรย์ถุงพลาสติกคัดเลือกแสง

  continue reading »

   
   
 • ชาววิทย์ชิดชาวบ้าน ตอน iTAP ไขปัญหาอุตสาหกรรม

  ชาววิทย์ชิดชาวบ้าน ตอน iTAP ไขปัญหาอุตสาหกรรม

  iTAP หรือ Industrial Technology Assistant Program คือ โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย เป็นหน่วยงานภายใต้ สวทช. ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อให้บริการภาคอุตสาหกรรมไทย ในการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งยกระดับเทคโนโลยีการผลิต รายการนำเสนอตัวอย่างโครงการที่เข้าร่วมกับ iTAP ได้แก่ บริษัท อุตสาหกรรมเครื่องหอมไทย-จีน จำกัด ในการแก้ปัญหากลิ่นหอมของเครื่องหอมให้หอมละมุนขึ้น

  continue reading »

   
   
 • ชาววิทย์ชิดชาวบ้าน ตอน นวัตกรรมธรรมชาติ แม่แบบนาโน

  ชาววิทย์ชิดชาวบ้าน ตอน นวัตกรรมธรรมชาติ แม่แบบนาโน

  กระแสนาโนเทคโนโลยี เริ่มมีบทบาทในประเทศไทยมาได้ประมาณ 4 – 5 ปีแล้ว และกำลังถูกพัฒนาขึ้น ก่อนอื่นเรามารู้จักกันว่า นาโนคืออะไร นาโนคือ หน่วยวัดที่มีขนาดเล็กมาก 1 นาโนเมตร เท่ากับเศษหนึ่งส่วนพันล้านเมตร และนวัตกรรมนาโน มีอยู่ในธรรมชาติ โดยที่เราอาจไม่ได้สังเกต แต่นักวิทยาศาสตร์สังเกต จึงเป็นที่มาของ ชาววิทย์ชิดชาวบ้าน ตอน นวัตกรรมธรรมชาติแม่แบบนาโน

  continue reading »