ชาววิทย์ชิดชาวบ้าน ตอน ต่อชีวิตด้วยเทคโนโลยีต้นแบบรวดเร็วทางการแพทย์ (กะโหลกเทียม)

เทคโนโลยีการสร้างต้นแบบรวดเร็ว เทคโนโลยีเพื่อช่วยในการศัลยกรรมประเภทต่างๆ เช่น การผ่าตัดกะโหลกศรีษะ ใบหน้า ขากรรไกร หรือความผิดปกติต่างๆ ที่เกิดจากอุบัติเหตุ เป็นต้น โดยเอ็มเทค ได้ร่วมมือกับศัลยแพทย์ชั้นนำจากสถาบันทางการแพทย์หลายแห่งในประเทศ นำเทคโนโลยีการสร้างต้นแบบรวดเร็วมาประยุกต์ใช้กับผู้ป่วย ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากศัลยแพทย์ไทย

continue reading »