• ชาววิทย์ชิดชาวบ้าน ตอน คุณภาพน้ำ บอกได้ด้วยเทคโนโลยี

  ชาววิทย์ชิดชาวบ้าน ตอน คุณภาพน้ำ บอกได้ด้วยเทคโนโลยี

  สถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติจะถูกนำไปติดตั้งไว้ตามแหล่งน้ำต่างๆ ที่ต้องการตรวจวัดคุณภาพน้ำ ประกอบด้วยชุดแขนกลสำหรับจับหัววัดน้ำให้เคลื่อนที่ไปยังถังน้ำต่างๆ โดยชุดแขนกลนี้ จะถูกควบคุมจากชุดควบคุมการตรวจวัดคุณภาพน้ำที่ได้ตั้งโปรแกรมไว้แล้วส่งข้อมูลไปยังศูนย์กลางผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ระบบนี้จะช่วยให้อายุการใช้งานของหัววัดยาวนานขึ้น ทำให้ยืดระยะเวลาการส่งคนไปบำรุงรักษา

  continue reading »

   
   
 • ชาววิทย์ชิดชาวบ้าน ตอน เติมเต็มเทคโนโลยีขาเทียม

  ชาววิทย์ชิดชาวบ้าน ตอน เติมเต็มเทคโนโลยีขาเทียม

  งานวิจัยการพัฒนาข้อเข่าขาเทียมแบบสี่จุดหมุนเฉลิมพระเกียรติ เกิดขึ้นจากความร่วมมือของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กับศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ และบริษัทแฮลเซี่ยนเมทอล จำกัด เพื่อช่วยเหลือผู้พิการให้กลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติ

  continue reading »

   
   
 • ชาววิทย์ชิดชาวบ้าน ตอน ต่อชีวิตด้วยเทคโนโลยีต้นแบบรวดเร็วทางการแพทย์ (กะโหลกเทียม)

  ชาววิทย์ชิดชาวบ้าน ตอน ต่อชีวิตด้วยเทคโนโลยีต้นแบบรวดเร็วทางการแพทย์ (กะโหลกเทียม)

  เทคโนโลยีการสร้างต้นแบบรวดเร็ว เทคโนโลยีเพื่อช่วยในการศัลยกรรมประเภทต่างๆ เช่น การผ่าตัดกะโหลกศรีษะ ใบหน้า ขากรรไกร หรือความผิดปกติต่างๆ ที่เกิดจากอุบัติเหตุ เป็นต้น โดยเอ็มเทค ได้ร่วมมือกับศัลยแพทย์ชั้นนำจากสถาบันทางการแพทย์หลายแห่งในประเทศ นำเทคโนโลยีการสร้างต้นแบบรวดเร็วมาประยุกต์ใช้กับผู้ป่วย ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากศัลยแพทย์ไทย

  continue reading »