พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 14

สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย และเครือข่าย ร่วมกันจัดงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ครั้งที่ 14 ภายใต้หัวข้อ “การปฏิวัติทางอาหาร” ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน – 23 ธันวาคม 2561 นี้ เพื่อเปิดโลกการเรียนรู้วิทยาศาสต ร์ผ่านสื่อภาพยนตร์ให้แก่เด็กและเยาวชนไทย

continue reading »