สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย และเครือข่าย ร่วมกันจัดงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ครั้งที่ 14 ภายใต้หัวข้อ “การปฏิวัติทางอาหาร” ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน – 23 ธันวาคม 2561 นี้ เพื่อเปิดโลกการเรียนรู้วิทยาศาสต ร์ผ่านสื่อภาพยนตร์ให้แก่เด็กและเยาวชนไทย

ภาพยนตร์ที่ฉายในเทศกาลฯ ครั้งนี้ มีจำนวน 21 เรื่อง จาก 8 ประเทศ ผู้สนใจสามารถเข้าชมและร่วมกิจกรรม ได้แก่ การทดลองวิทยาศาสตร์ ตอบคำถาม เล่นเกมเพื่อรับของที่ระลึกมากมาย ที่ศูนย์จัดฉาย 25 แห่ง ทั่วทุกภูมิภาค โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

สำหรับศูนย์จัดฉาย สวทช. อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย คลองหลวง จ.ปทุมธานี จัดระหว่างวันที่ 19-30 พฤศจิกายน 2561 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่เว็บไซต์ www.nstda.or.th/sci2pub

 

Tags: , , , , , ,