สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และเครือข่าย ร่วมกันจัดงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน – 23 ธันวาคม 2562 เพื่อเปิดโลกการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านสื่อภาพยนตร์ให้แก่เด็ก เยาวขน และประชาชนทั่วไป โดยในปี พ.ศ. 2562 นี้ ได้กำหนดหัวข้อของการจัดงานว่า“ฮุมโบลด์ท และสายใยแห่งชีวิต”

ภาพยนตร์ที่ฉายในเทศกาลฯ ครั้งนี้ มีจำนวน 18 เรื่อง จาก 10 ประเทศ โดยทุกเรื่องพากย์ไทยหรือคำบรรยายไทย และจะฉายตามศูนย์จัดฉายต่างๆ ทั่วทุกภูมิภาค 22 แห่ง ผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ฟรี นอกจากนี้ยังได้ร่วมทำกิจกรรม ได้แก่ การตอบคำถาม เล่นเกม การทดลองวิทยาศาสตร์ เพื่อรับของที่ระลึกมากมาย

สำหรับศูนย์จัดฉาย สวทช. อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย คลองหลวง จ.ปทุมธานี จัดระหว่างวันที่ 18-29 พฤศจิกายน 2562 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่เว็บไซต์ www.nstda.or.th/sci2pub

 

Tags: , , , , , , , , ,