• มองความเชื่อ ผ่านศรัทธาและความจริง

  มองความเชื่อ ผ่านศรัทธาและความจริง

  หลายความเชื่อกลายเป็นอุปสรรคขวางกั้นการพัฒนาอย่างที่ควรจะเป็น ความเชื่อบางอย่างถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือทางการตลาดเพื่อหลอกลวง ผู้บริโภคจะทำอย่างไรให้ประชาชนมีความรู้เท่าทัน ไม่ตกเป็นเหยื่อ และเลือกที่จะเชื่อได้อย่างเหมาะสม เพื่อสร้างสังคมฐานความรู้ และนำพาประเทศชาติไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

  continue reading »

   
   
 • ก่อนจะมาเป็นหนังสือ ความเชื่อกับวิทยาศาสตร์

  ก่อนจะมาเป็นหนังสือ ความเชื่อกับวิทยาศาสตร์

  คุณจุมพล เหมะคีรินทร์ ที่ปรึกษา ฝ่ายสื่อวิทยาศาสตร์ สวทช. ผู้สำรวจ และวิเคราะห์ข้อมูล มาเล่าเรื่องราวก่อนจะมาเป็นหนังสือ “ความเชื่อกับวิทยาศาสตร์ : ไขปริศนา 100 ข่าวสิ่งแปลกที่ชาวบ้านพากันกราบไหว้ขอหวย” ในการสัมมนาเรื่อง มองความเชื่อ ผ่านศรัทธาและความจริง

  continue reading »