คุณจุมพล เหมะคีรินทร์ ที่ปรึกษา ฝ่ายสื่อวิทยาศาสตร์ สวทช. ผู้สำรวจ และวิเคราะห์ข้อมูล มาเล่าเรื่องราวก่อนจะมาเป็นหนังสือ “ความเชื่อกับวิทยาศาสตร์ : ไขปริศนา 100 ข่าวสิ่งแปลกที่ชาวบ้านพากันกราบไหว้ขอหวย” ในการสัมมนาเรื่อง มองความเชื่อ ผ่านศรัทธาและความจริง วันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน 2557 เวลา 09:00 – 12:30 น. ห้องประชุม CC-305 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,