พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน โครงการ CCTV ด้านความมั่นคง ณ จังหวัดลพบุรี

สวทช. ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ดำเนินการโครงการแพลตฟอร์มวิเคราะห์ภาพเคลื่อนไหว สำหรับซีซีทีวีด้านความมั่นคง ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี โดยระบบจะตรวจจับการการขับขี่ยานพาหนะฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร ขับขี่ยานพาหนะที่เปลี่ยนช่องจราจรในเส้นทึบ ขับขี่ด้วยความเร็วเกินกำหนด

continue reading »