สวทช. ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ดำเนินการโครงการแพลตฟอร์มวิเคราะห์ภาพเคลื่อนไหว สำหรับซีซีทีวีด้านความมั่นคง ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี โดยระบบจะตรวจจับการการขับขี่ยานพาหนะฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร ขับขี่ยานพาหนะที่เปลี่ยนช่องจราจรในเส้นทึบ ขับขี่ด้วยความเร็วเกินกำหนด เป็นต้น

ที่ผ่านมามีการติดตั้งกล้องซีซีทีวีในจุดที่มีการฝ่าฝืนกฎจราจรบ่อยครั้ง โดยซอฟต์แวร์จะตรวจจับเหตุการณ์ต่างๆ แล้วประมวลผลภาพ สามารถบันทึกภาพก่อนการกระทำผิด ขณะกระทำผิด หลังการกระทำผิด และบันทึกเป็นคลิปวิดีโอสั้น ๆ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการออกใบสั่งผ่านระบบต่อไป ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร ในการตรวจจับผู้กระทำผิด และช่วยลดความอันตรายของการขับขี่บนท้องถนนได้เป็นอย่างดี

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,