• Science Guide ตอน จันทบุรี

  Science Guide ตอน จันทบุรี

  Science Guide จะพาท่านไปเที่ยวที่จังหวัดจันทบุรี ไปชมความงดงามทาง ธรรมชาติ ที่อยู่รอบตัว การก่อสร้างสะพานในน้ำ ไปดูธนาคารปูไข่ และอื่นๆ อีกมากมาย มาตามไปดูกันว่าที่จันทบุรี มีของดีอะไรให้เราเพลินเที่ยว และเพลินกับการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ไปพร้อมๆ กัน

  continue reading »

   
   
 • Science Guide ตอน ราชบุรี

  Science Guide ตอน ราชบุรี

  ท่องเที่ยวเพลินใจไปในจังหวัดราชบุรี พาชมตลาดน้ำดำเนินสะดวก สัมผัสวิถีชีวิตริมแม่น้ำ การตกกุ้งริมแม่น้ำ การทำน้ำตาลมะพร้าวจากต้นมะพร้าว

  continue reading »

   
   
 • Science Guide ตอน พม่า (เมืองมัณฑเลย์)

  Science Guide ตอน พม่า (เมืองมัณฑเลย์)

  ท่องเที่ยวเพลินใจไปในเมืองมัณฑเลย์ เปิดมุมมองการใช้ชีวิตคนชนบทของชาวพม่า พระราชวังเก่าที่ถูกสร้างใหม่ การใช้ชีวิตในตลาดของคนพม่า มีการใช้วิทยาศาสตร์ในทุกๆ เรื่อง

  continue reading »

   
   
 • Science Guide ตอน พม่า (เมืองย่างกุ้ง)

  Science Guide ตอน พม่า (เมืองย่างกุ้ง)

  ท่องเที่ยวเพลินใจไปในเมืองย่างกุ้ง เรียนรู้วัฒนธรรม การใช้ชีวิตคนเมืองของพม่า การกิน พิธีกรรมทางศาสนา มาดูกันว่าวิทยาศาสตร์จะเกี่ยวข้องอย่างไร

  continue reading »

   
   
 • Science Guide ตอน ระยอง

  Science Guide ตอน ระยอง

  Science Guide ในตอนนี้จะนำคุณท่องเที่ยว จ.ระยอง ในมุมมองใหม่ๆ แบบสนุกสนาน พร้อมสาระและความบันเทิง เพลินไปกับสวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จากนั้นพาชิมอาหารทะเลรสเด็ดของเมืองระยอง และก้าวล้ำนำเทรนด์กับ Application ค้นหาร้านอาหาร

  continue reading »