รายการ Science News ในตอนนี้จะพาท่านผู้ชมไปพบกับงานวิจัยที่นำว่าวโบราณ มาติดเซ็นเซอร์ เพื่อใช้ในการตรวจสอบระดับมลภาวะในอากาศ ที่สำคัญ โครงการนี้เป็นโครงการที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ไปสู่ประชาชน นักวิจัยเขาทำอย่างไร จะมีวิธีในการแสดงผลของระดับมลภาวะด้วยวิธีใด และประชาชนจะมีส่วนร่วมกับโครงการนี้อย่างไร โปรดติดตามหาคำตอบได้ในรายการ

จากนั้นรายการจะชวนท่านผู้ชมไปชมภาพยนต์สารคดีวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจ ในงานเทศการภาพยนต์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ 2012 เริ่มตั้งแต่วันที่ 24 พ.ย. 2555 – 10 ธ.ค. 2555 ท่านใดที่สนใจ ห้ามพลาดนะครับ ปิดท้ายด้วยการพาไปชมพิพิธภัณฑ์ออนไลน์ ที่ผู้ชมสามารถเข้าชมนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์ผ่านอินเทอร์เน็ต รวมทั้งการเข้าชมพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง ที่สามารถเข้าชมได้เสมือนกับการเข้าชมพิพิธภัณฑ์จริง

 

Tags: , , , , , ,