รายการ Special Interviews ในตอนนี้เป็นการสัมภาษณ์พิเศษ ซี ฉัตรปวีณ์ ตรีชัชวาลวงศ์ ที่ห้องเธียเตอร์ 110 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ วันที่ 8 พ.ย. 2555ตอนที่ 1/3


ตอนที่ 2/3


ตอนที่ 3/3

 

Tags: , , , , , , , , , ,