ในวันนี้ นอกจากรายการชาววิทย์ชิดชาวบ้าน จะนำภาพสวยๆ จากสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของเมืองภูเก็ต มาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันแล้ว ยังนำเอาเทคโนโลยี ที่ได้เข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพของ การผลิตน้ำพริกที่เป็นของฝากอีกด้วย ซึ่งกว่าจะได้เครื่องมือชิ้นนี้ นักวิจัยจะต้องเข้ามาสังเกต ตั้งแต่กระบวนการผลิต ไปจนถึงการบรรจุน้ำพริก เพื่อที่จะหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเข้ามาช่วย งานวิจัยเพื่อคิดค้นเครื่องบรรจุน้ำพริก จึงเริ่มต้นขึ้นจากการลงพื้นที่ และนำข้อมูลกลับมาออกแบบ ได้เป็นเครื่องบรรจุน้ำพริกแบบกึ่งอัตโนมัติ ที่มีขนาดเล็ก เหมาะกับธุรกิจขนาดเล็ก และขนาดกลาง

โดยเจ้าเครื่องนี้ ประกอบไปด้วยส่วนรับวัตถุดิบ ที่จะป้อนเข้าสู่สกรู ที่นำน้ำพริกไหลไปตามท่อลงสู่กระปุก ชั่งน้ำหนัก และหยุดการทำงาน ซึ่งเครื่องนี้ก็สามารถป้อนคำสั่ง ให้บรรจุน้ำพริกตามน้ำหนักที่ต้องการ และเวลา ก็สามารถกำหนดได้เอง นอกจากนั้น ยังได้นำท่านผู้ชมไปดูกระบวนการผลิตน้ำพริกคั่วปลาเค็ม ตั้งแต่วัตถุดิบไปจนถึงขั้นตอนการทำน้ำพริก ตั้งแต่ต้นจนจบ ได้ทั้งเรื่องของเทคโนโลยี และวิธีการผลิตน้ำพริกกันไปใช้เลยครับ

 

Tags: , , , , ,