แนวปะการังเป็นระบบนิเวศที่มีคุณค่า และประโยชน์นานัปการ นอกจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวใต้ทะเล ที่มีความสวยงาม มีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต เนื่องจาก แนวปะการังแหล่งที่อยู่อาศัยของพืชและสัตว์นานาชนิด เนื่องจากมีลักษณะเป็นโพรงอยู่ทั่วไป ทำให้เหมาะต่อการหลบภัย เป็นที่อยู่ และหาอาหาร นอกจากนั้น แนวปะการังตามชายฝั่ง มีส่วนช่วยลดความรุนแรงของคลื่น ที่กระทำต่อชายฝั่งได้ เมื่อคลื่นปะทะกับปะการัง ที่ขอบแนวปะการัง คลื่นจะแตกตัว ทำให้ความรุนแรง ที่กระทบหาดทรายลดลง

รายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านในตอนนี้ อ.นิพนธ์ พงศ์สุวรรณ นักวิชาการ 8ว. สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน จังหัวดภูเก็ต จะมาเล่าให้พวกเราฟัง ถึงเรื่องราวของปะการัง ประโยชน์ สถานการณ์ของแนวปะการัง รวมทั้งงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ และการฟื้นฟูแนวประการังในท้องทะเลไทย

 

Tags: , , , , , , , , ,