การเจ็บไข้ได้ป่วย เป็นเรื่องที่มนุษย์เราหนีไม่พ้น สวทช. ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วย ให้ดียิ่งขึ้น และมีค่าใช้จ่ายที่ลดลง อาทิเช่น

คณะผู้วิจัยได้พัฒนาซิลิโคนเจล เพื่อการรักษาแผลเป็นขึ้น โดยเตรียมในรูปของแผ่นซิลิโคนเจล และผ้ายืดรัด ที่มีซิลิโคนเจลเคลือบอยู่ ซิลิโคนเจลที่พัฒนาขึ้น มีลักษณะเป็นกาวในตัวเอง สามารถสัมผัส และยึดกับผิวหนังบริเวณแผลเป็นได้ดี การใช้ผ้ายืดรัดทับด้านบนซิลิโคนเจลอีกชั้นหนึ่ง จะช่วยเพิ่มสร้างแรงกดดัน และช่วยจัดระเบียบการจัดเรียงตัวของเนื้อเยื่อ ที่จะเจริญเป็นแผลเป็นได้ดียิ่งขึ้น แผ่นซิลิโคนเจล และผ้ายืดรัดที่มีซิลิโคนเจลเคลือบอยู่ สามารถนำมาล้างทำความสะอาด ใช้สบู่ฟอก ใช้น้ำสะอาดล้าง แล้วผึ่งให้แห้ง นำมาใช้ปิดแผลเป็นได้ จนกว่าจะปิดไม่อยู่ วัสดุได้ผ่านการทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์ผิวหนังของมนุษย์เรียบร้อยแล้ว ผลการทดสอบพบว่า วัสดุไม่เป็นพิาต่อเซลล์ผิวหนัง

เครื่องยกผู้ป่วย สำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาในการเคลื่อนไหว เช่น ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ต้องอาศัยผู้ดูแลช่วยยกตัวในการขึ้นลงเตียง หรือเก้าอี้เข็น เพื่อไปทำกิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจทำให้ผู้ดูแลมีปัญหาปวดหลัง หรือเป็นอันตรายแก่ผู้ป่วยได้ เครื่องยกผู้ป่วยมีใช้กันแพร่หลายในต่างประเทศ แต่ในเมืองไทยมีใช้ค่อนข้างน้อย ทั้งนี้อาจจะเนื่องจากเครื่องยกผู้ป่วยมีราคาสูง และแรงงานในประเทศยังมีราคาถูก แต่แนวโน้มสังคมที่จะมีผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น เครื่องยกผู้ป่วยจะมีประโยชน์ในการช่วยผ่อนแรงผู้ดูแล ที่อาจจะขาดแคลนในอนาคต และเพิ่มความปลอดภัย ในการเคลื่อนย้ายของผู้ป่วย เครื่องยกผู้ป่วยที่ใช้ระบบไฟฟ้า มีประโยชน์สำหรับการยกผู้ป่วย ที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้สะดวก เช่น ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ขณะขึ้นลงเตียงหรือเก้าอี้เข็น เป็นต้น

 

Tags: , , , , , , ,