หลังจากการฟื้นชีวิตใหม่ในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2009 กล้องฮับเบิลก็เปิดดวงตาออกปฏิบัติงานทันที อุปกรณ์ใหม่เอี่ยมและของเก่าที่ถูกซ่อมแซม ช่วยให้การสังเกตการณ์มีประสิทธิภาพสูงขึ้นกว่าเดิม แน่นอนว่าจะเกิดความรู้ใหม่ ๆ อีกมากมาย กล้องฮับเบิลกลับมาแล้วและดีกว่าเก่าด้วย รายการตอนนี้ เป็นผลงานแรกของกล้องฮับเบิลหลังจากการซ่อมบำรุง เป็นภาพปรากฏการณ์ดาราศาสตร์ที่น่าสนใจ ตั้งแต่เนบิวลาดาวเคราะห์ที่เหมือนแมลงปีกแข็งไปจนถึงกระจุกกาแล็กซีขนาดมหึมา ที่ทำตัวเสมือนเลนส์ขยายภาพจักรวาล อุปกรณ์ใหม่จากโลกที่นำขึ้นไปยังกล้องฮับเบิล ต้องไม่มีอากาศแทรกอยู่เลย เพราะมันจะไปรบกวนการทำงาน จึงต้องไล่อากาศออกไปให้หมด ที่สำคัญอีกอย่างคือ นักวิทยาศาสตร์และวิศวกรต้องช่วยกันปรับอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เหมาะสมที่สุด เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพดีที่สุด

 

Tags: , , , , , , , , , ,