นับเป็นร้อยปีมาแล้ว นักวิทยาศาสตร์จินตนาการถึง วัตถุมวลมาก และความหนาแน่นสูง ที่มีแรงโน้มถ่วงมหาศาล จนดึงดูดทุกอย่างเข้าสู่ตัวมัน แม้กระทั่งแสง เราเรียกมันว่า “หลุมดำในอวกาศ” แต่ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมานี้ นักดาราศาสตร์ก็สามารถพิสูจน์ได้ว่ามันมีอยู่จริง เพราะกล้องฮับเบิลได้ช่วยให้เห็นผลที่เกิดจากหลุมดำ จากภาพถ่ายรอบ ๆ หลุมดำ และเมื่อศึกษาภาพนั้นอย่างละเอียด ทำให้เราเข้าใจวิวัฒนาการของจักรวาลได้

 

Tags: , , , , , , , , , , , , ,