รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน ตรวจการลอกเลียนงานเขียน Copy Cat

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,