ปกติแล้ว ฮับเบิลคาสท์จะเป็นเรื่องราวในอวกาศ แต่ตอนนี้ เราจะนำเสนอเรื่องที่อยู่บนพื้นโลก เพราะว่ามันมีกิจกรรมหลายอย่างบนโลกที่สนับสนุนการทำงานของกล้องฮับเบิลในอวกาศ มรดกทางความรู้ของกล้องฮับเบิลที่สำคัญที่สุด คือห้องสมุดดิจิทัลขนาดมหึมาที่รวบรวมผลงานทุกเรื่องของกล้องฮับเบิล ซึ่งมีการสังเกตการณ์มากกว่าล้านครั้ง จึงไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ เลยที่จะค้นพบเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้ครบสมบูรณ์ในห้องสมุดนี้

 

Tags: , , , , , , , , , , ,