รายการยุทธศาสตร์นักคิดในตอนนี้ จะพาทุกท่านไปที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการดอนคลัง จังหวัดราชบุรี เพื่อไปรู้จักกับโครงงานทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ที่ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในการตรวจสอบ และปรับปรุงคุณภาพดิน ให้กับเกษตรกรในพื้นที่

 

Tags: , , , , , , ,