รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน เครื่องผลิตน้ำดื่มพลังงานแสงอาทิตย์

 

Tags: , , , , , , , , , , ,