ความเชื่อที่ว่า “ยิ่งใส่ปุ๋ยมาก ได้ผลผลิตมาก” นับเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนอย่างมากของเกษตรกร เพราะการใส่ปุ๋ยที่มากเกินพอดี นอกจากจะไม่ช่วยให้ผลผลิตดี และเพิ่มต้นทุนให้สูงขึ้นแล้ว ปุ๋ยที่เร่งให้ข้าวงอกงามมากว่าปกติ ยังเป็นสาเหตุชักนำให้เกิดการระบาดของโรคและแมลงในแปลงนามากขึ้นด้วย เกษตรกร ต้องเสียเงินซื้อสารเคมีกำจัดศัตรูพืช และสารอื่นๆ ที่เชื่อว่าใส่แล้วจะทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น ซึ่งนับเป็นการสิ้นเปลืองอย่างมาก แต่จะทำอย่างไรให้ต้นข้าวได้รับธาตุอาหารจากปุ๋ยที่ใส่ลงไปในดินได้คุ้มค่ามากที่สุด

เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัด นับเป็นอีกเทคโนโลยีดีๆ ที่ช่วยให้เกษตรรู้จักดินของตนเองมากขึ้น และเมื่อเกษตรกรมีดินดีเป็นรากฐาน ใส่ปุ๋ยอย่างพอดี เมล็ดพันธุ์ข้าวที่หว่านลงไปก็จะเจริญงอกงามได้เต็มรวง และสิ่งที่สำคัญ คือ ช่วยลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชให้กับเกษตรกรอีกด้วย

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,