ผลผลิตข้าวจะดีได้ นอกจากการมีเมล็ดพันธุ์ที่ดีแล้ว ธาตุอาหารอย่าง “ปุ๋ย” นับเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากต่อการเจริญเติบโต ทุกวันนี้เกษตรกรต้องใช้ปุ๋ยบำรุงต้นข้าวตั้งแต่เริ่มปลูกจนกระทั่งก่อนเก็บเกี่ยว ส่งผลให้ “ปุ๋ย” กลายเป็นต้นทุนหลักของการปลูกข้าวไปโดยปริยาย การใส่ปุ๋ยไนโตรเจนในนาข้าวอย่างไม่มีประสิทธิภาพ คือหนึ่งในปัญหาที่หน่วยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษาต่างพยายามหาวิธีแก้ไข

เพื่อช่วยให้เกษตรกรบริหารจัดการการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนในนาข้าวได้อย่างเหมาะสม กรมการข้าว ได้นำแผ่นเทียบสี ซึ่งพัฒนาโดยสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ ประเทศฟิลิปปินส์ เข้ามาช่วยแก้ไข เพียงเกษตรกรนำใบข้าววางทาบลงบนแผ่นเทียบสี ก็จะรู้ว่าข้าวมีปริมาณธาตุไนโตรเจนมากน้อยเพียงใด และต้องใส่เพิ่มในปริมาณเท่าใดจึงเหมาะสม

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,