ความแปรปรวนของภัยธรรมชาติ ไม่ว่าน้ำท่วม ภัยแล้ง ในแต่ละปี สร้างความเสียหายต่อผลผลิตข้าวอย่างมากในหลายพื้นที่ ความถี่ของพายุฝนอันเนื่องมากจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง พัดพามวลน้ำปริมาณมหาศาลไหลทะลักเข้าสู่ทุ่งนา ข้าวเต็มรวงต้องจมอยู่ใต้น้ำ ไร้หนทางรอดชีวิต

แต่เมื่อยามที่ฟ้าขาดฝน แสงแดดก็แผดเผาข้าวรวงงามให้แห้งเหี่ยวล้มตายไปพร้อมกับความสิ้นหวังของชาวนาไม่ต่างกัน แม้ภัยธรรมชาติจะเป็นสิ่งที่มิอาจหลีกหนีได้ แต่เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์ข้าวสายพันธุ์ใหม่ๆ ที่อยู่รอดได้ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม คือหนทางที่จะช่วยบรรเทาทุกข์ให้ชาวนา และสร้างผลผลิตให้คุ้มค่าแก่การลงทุน

 

Tags: , , , , , , , , , , , , ,