“ข้าว” ไม่ได้เป็นเพียงอาหารหลักที่อยู่คู่กับคนไทยมาช้านาน แต่ ข้าว ยังเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้และสร้างชื่อเสียงให้กับคนไทยทั้งประเทศ ทั้งในฐานะที่ไทยเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับหนึ่งของโลก และผู้ผลิตข้าวหอมมะลิ ข้าวที่มีรสชาติดี มีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ จนได้รับการขนานนามว่าเป็นข้าวคุณภาพดีที่สุดของโลก น่าเศร้าใจว่า สิ่งที่กล่าวมานั้น เป็นเพียงภาพจำในอดีตไปแล้ว ตั้งแต่ปี 2555 ไทยเสียตำแหน่งผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ที่สุดของโลกให้แก่ ประเทศอินเดียและเวียดนาม ที่แซงหน้าไทยขึ้นมาเป็นผู้ส่งออกข้าวมากที่สุดอันดับ 1 และ 2 ของโลก

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,