รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน Thai-Fungi แอปพลิเคชันเรียนรู้เรื่องราแมลง

 

Tags: , , , , , , , , , , ,