ความเข้าใจว่าเอกภพมีขนาดมหึมา ถือเป็นการศึกษาที่ยิ่งใหญ่มาก ซึ่งกล้องฮับเบิลจะช่วยให้เราเข้าใจสรรพสิ่งทั้งหลายบนฟากฟ้า มันเฝ้าสังเกตสิ่งที่อยู่ไกลมาก ๆ จนไปถึงขอบเขตไกลสุดทีเห็นได้ในเอกภพ และถ่ายภาพห้วงอวกาศที่อยู่ลึกเข้าไปในจักรวาลที่ผ่านกาลเวลามานับพันล้านปีที่แล้ว เอกภพคือสถานที่ที่กว้างใหญ่และมีอายุมายาวนานมาก ระยะทางและกาลเวลาในทางดาราศาสตร์บางครั้งก็เป็นเรื่องที่ทำความเข้าใจได้ยาก

 

Tags: , , , , , , , , , , ,