รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน สุดยอดนวัตกรรม เก้าอี้ทำฟันสำหรับผู้พิการ

 

Tags: , , , , , , , , , , , , ,