รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน สร้างสรรค์สังคมวิทย์ เสริมสร้างธุรกิจชุมชนล้านนา

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,