อวกาศเป็นสถานที่ที่มีความรุนแรง เพราะมันเต็มไปด้วย หลุมดำที่ดุร้าย มีกาแล็กซีชนกันและดาวฤกษ์ระเบิด แต่บางครั้งความรุนแรงเหล่านี้ก็หลีกเลี่ยงได้ ภาพใหม่ของกล้องฮับเบิล คือกาแล็กซีกังหัน ESO 137-001 เห็นแถบแสงสีฟ้ามากมายพุ่งออกมาจากกาแล็กซี ต้นเหตุของความผิดปกตินี้อยู่ที่ไหน

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,