กาแล็กซีคืออาณาจักรของดาวฤกษ์ที่มีอยู่มากมายในเอกภพ แต่ไม่มีกาแล็กซีใดที่มีดาวฤกษ์เกิดใหม่มากเท่ากับกาแล็กซีแบบดาวฤกษ์ระเบิด (Starburst galaxies) เพราะมันมีดาวฤกษ์เกิดใหม่ในอัตราที่สูงเป็นพิเศษ นักดาราศาสตร์ใช้กล้องฮับเบิลค้นหาสิ่งที่หายากที่สุดและมีดาวฤกษ์มากที่สุด คือ กาแล็กซีชนิดดาวฤกษ์ระเบิด ในช่วงเวลาที่ดาวฤกษ์ส่วนใหญ่ในเอกภพเริ่มเกิดขึ้น

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,