มีดาวฤกษ์สัดส่วนเพียงน้อยนิดเท่านั้นที่สามารถส่งผลต่อดาวฤกษ์ทั้งหมดในกาแล็กซี จากการศึกษาดาวฤกษ์มากมายในกาแล็กซีอื่น พบว่าส่วนน้อยนิดนี่แหละที่บอกเราเกี่ยวกับวิวัฒนาการของเอกภพ คือ ดาวฤกษ์ที่จบชีวิตลงด้วยการระเบิดที่เรียกว่า ซูเปอร์โนวา เป็นเรื่องเด่นทางดาราศาสตร์ที่กล้องฮับเบิลได้สร้างผลงานยิ่งใหญ่ นับตั้งแต่ถูกส่งขึ้นไปในปี ค.ศ. 1990

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,