เอกภพมีที่ว่างอยู่มากมาย และแต่งแต้มด้วยจุดเล็ก ๆ ของกาแล็กซีที่กระจัดกระจายกันออกไป แต่บางช่วง อาจมีกาแล็กซี 2 แห่งหรือมากกว่าได้เข้ามาใกล้กัน ทำให้มันมาเกาะตัวรวมกันจนกลายเป็นกาแล็กซีขนาดใหญ่ขึ้น ปรากฏการณ์นี้เรียกว่า กาแล็กซีรวมตัวกัน

 

Tags: , , , , , , , , , , ,