รายการ SciFind เป็นงานที่สมาคมนักเรียนทุน พสวท. ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ช่วยกันทำสารคดีสั้นเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต เพื่อตอบคำถามต่างๆ ที่ประชาชนสงสัย ด้วยความรู้ และแนวคิด แบบนักวิทยาศาสตร์ สำหรับในตอนนี้ ผศ.ดร.คัมภีร์ พรหมพราย ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะมาไขข้อข้องใจที่ว่าพลาสติกจากปิโตรเลียมย่อยสลายได้หรือไม่

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,